Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív

Projekt „Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel“. Prijímateľ: Babičkin dvor, a. s. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš Miesto realizácie: Nenince, Košice – mestská časť Staré Mesto Opis projektu: Cieľom inovačnej časti je zabezpečenie zavedenia novo vyskúmaného produktu do výrobného…