Kvalita a bezpečnosť – Babičkin dvor získal certifikát IFS

Naša spoločnosť už v minulom roku 2015, ešte pod obchodným menom Ekobauernhof, prešla náročným auditom, aby mohla preukázať svoju vysokú úroveň v oblasti kvality a bezpečnosti potravín. Získala certifikát IFS, ktorý predstavuje medzinárodnú normu pre potraviny.

POŽIADAVKY IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD

–     Zodpovednosť vrcholového vedenia, riadenie spoločnosti, štruktúra podniku, zameranie na zákazníka, preskúmanie systému riadenia.

–     Systém riadenia kvality: systém HACCP, analýza HACCP, požiadavky na dokumentáciu.

–     Výrobný proces: preskúmanie zmluvy, špecifikácia výrobkov, vývoj produktu, nakupovanie, balenie výrobkov, štandardy prostredia závodu, hygiena a sanitácia, nakladanie s odpadmi, riziko cudzích predmetov, kovov, skla a dreva, kontrola škodcov, príjem a skladovanie surovín, doprava, údržba a opravy, zariadenia, validácia procesu, sledovateľnosť vrátane GMO a alergénov.

–     Meranie, analýza a zlepšovanie, interné audity, inšpekcie prevádzky, riadenie procesu, kalibrácia a kontrola meracích a monitorovacích zariadení, kontrola množstva plnenia hmotnosti/objemu, analýza produktov, karanténa a uvoľňovanie produktov, riešenie reklamácií kontrolných orgánov a zákazníkov, riadenie incidentov, sťahovanie z trhu a od zákazníkov, riadenie nezhodných výrobkov, nápravné opatrenia.

Taktiež bola certifikovaná na nasledovné systémy manažérstva:


¨ certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001

¨ certifikácia systému manažérstva životného prostredia podľa ISO 14001

¨ certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001)


V nasledujúcom mesiaci čaká spoločnosť Babičkin dvor potvrdzovací audit, kde veríme, že uspeje v tom najvyššom leveli, tak ako to bolo aj minulý rok.

ČÍTAJ ĎALEJ