Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív

Projekt „Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel“.

Prijímateľ:

Babičkin dvor, a. s.

J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš

Miesto realizácie:

Nenince, Košice – mestská časť Staré Mesto

Opis projektu:

Cieľom inovačnej časti je zabezpečenie zavedenia novo vyskúmaného produktu do výrobného procesu, teda jeho presadenie do produkčného procesu spoločnosti, pri predpokladanom splnení potenciálu pridanej hodnoty nového produktu, ktorý očakáva žiadateľ na základe predošlých výskumov. Nový produkt spadá do oblasti „Progresívne výživovo a ekologicky optimalizované systémy chovu hospodárskych zvierat“, pričom v rámci konkrétneho zatriedenia ide o produktovú líniu RIS3 SK „Optimalizácia systémov výživy zvierat a prípravy krmív s ohľadom na zvýšenie kvality produkcie“. Nový produkt má zabezpečovať plynulý a rýchly prírastok nosníc, bez ohrozenia ich zdravotného stavu a zároveň by mal pozitívne vplývať na kvalitu ich produkcie v rôznych vybraných kvalitatívnych parametroch.

Nenávratný finančný príspevok: 1 196 421,86 €

Informácie o operačnom programe integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

ČÍTAJ ĎALEJ