Charta farmárov- Babičkin dvor, a.s.

V Babičkinom dvore sa chovajú nosnice, ako na podstielke, tak aj v klietkach a v súčasnej dobe predstavuje podiel chovu na podstielke a na podstielke s výbehom 28,48 %. Babičkin dvor je tak v súčasnosti jediným veľkochovom nosníc s tak vysokým podielom chovu na podstielke v celom regióne strednej Európy.

Záväzok: V spoločnosti Babičkin dvor, a. s., sa nebudú nanovo uvádzať do prevádzky klietkové chovy, ale naopak, ich podiel sa bude znižovať. Bude sa tiež zvyšovať komfort a welfare prostredie, v ktorom nosnice žijú.

Do roku 2024 zníži spoločnosť Babičkin dvor, a. s.,  podiel obohatených klietkových chovov zo súčasných 72 % na 23 %.

Babičkin dvor, a. s., prevádzkuje na Slovensku 8 fariem, na každej farme je niekoľko malých hál. Babičkin dvor, a. s., nechová nosnice vo veľkokapacitných chovoch, ale naopak, v malých halách. Babičkin dvor, a. s., prevádzkuje 34 chovných a 6 odchovných hál.
Nosnice sú v tesnom kontakte so svojimi ošetrovateľmi a ošetrovateľkami a majú tak zaistený lepší zdravotný dozor, majú kvalitnejší život ako ich kolegyne vo veľkokapacitných chovoch. Zvýšený komfort nesie so sebou vyššie prevádzkové náklady, ktoré ale nepovažujeme za vyhodené finančné prostriedky. Dobré životné podmienky našich nosníc je to, o čo sa naďalej chceme snažiť.
Záväzok: Babičkin dvor, a. s., sa zaväzuje, že v budúcnosti zachová súčasné malé chovy, ktoré bude ďalej rozvíjať, dokonca ich ešte navýši o niekoľko chovných hál a naopak nebude v budúcnosti dávať do prevádzky veľkokapacitné klietkové chovy nosníc. Súčasne zachová súčasný trend v rámci osobného a profesionálneho prístupu ošetrovateľov k nosniciam.

Babičkin dvor, a. s., si sám pre svoje potreby vyrába kŕmne zmesi vo svojich malých výrobniach kŕmnych zmesí. Suroviny na výrobu kŕmnych zmesí Babičkin dvor, a. s., nakupuje na Slovensku v okolí fariem od miestnych farmárov a družstiev. Pri výbere surovín sme veľmi vyberaví, čo so sebou prináša tiež zvýšenie nákladov, ale zdravie našich nosníc je niečo, čoho sa nevzdáme.

Záväzok: Babičkin dvor, a. s., sa zaväzuje, že pri výrobe krmív pre naše nosnice budeme naďalej využívať vybrané miestne suroviny ako pšenicu a kukuricu od regionálnych dodávateľov.

Farmári z Babičkinho dvora, a. s., sú presvedčení, že pri výrobe krmiva pre nosnice nemajú byť používané geneticky modifikované plodiny. Bohužiaľ na Slovensku a v Česku je používanie geneticky modifikovanej sóje štandardom, o ktorom sa verejne nehovorí a spotrebitelia často ani netušia, čo sa im v potravinách ponúka. Vajíčka znesené sliepkami, ktorým nebola podaná modifikovaná sója alebo iné geneticky modifikované plodiny, nie sú prakticky možné na Slovensku a v Česku, dostupné. Vo svojom supermarkete sa o tom nedočítate.

Záväzok: Babičkin dvor, a. s., ako prvý chovateľ a výrobca vajec na Slovensku začal produkovať čerstvé slepačie vajcia bez využívania geneticky upravených plodín. Laboratórne rozbory vajec znesených sliepkami kŕmenými čistými krmivami, potvrdzujú ich odlišné zloženie. Vajcia vyprodukované nosnicami kŕmenými čisto prírodnými, geneticky neupravenými plodinami majú o 5 % nižší obsah cholesterolu a o 10 % vyšší obsah nenasýtených mastných kyselín – kyseliny linolovej.

Záväzok: V súčasnej dobe Babičkin dvor, a. s., vyrobí do 3 mil. kusov vajec mesačne… (3 milióny vajec mesačne) od sliepok kŕmených geneticky čistým krmivom. Tento podiel sa Babičkin dvor, a. s., zaväzuje postupne zvyšovať a to až do úrovne 100 %  vajec bez geneticky modifikovaných surovín, najneskôr do roku 2024.

Farmári z Babičkinho dvora sú presvedčení, že ochrana životného prostredia má v poľnohospodárskej výrobe a pri výrobe potravín popredné miesto. Preto už teraz sú na dvoch z ôsmych fariem na strechách fotovoltaické články, ktoré zlepšujú energetickú bilanciu tak, aby menej zaťažovali životné prostredie.

Záväzok: Babičkin dvor, a. s., sa zaväzuje, že do roku 2025 bude využívať na všetkých svojich farmách zdroje obnoviteľnej energie a týmto nástrojom sa bude snažiť v maximálnej miere eliminovať závislosť na konvenčných zdrojoch energie.

Farmári z Babičkinho dvora, a. s., sú si vedomí toho, že pri chove nosníc vznikajú odpadové látky, najmä slepačí trus. Ten je sám o sebe nielen odpadom, ale tiež výborným hnojivom s vysokým podielom dusíka. V súčinnosti s miestnymi pestovateľmi a farmármi ho teraz zužitkovávajú predovšetkým v bioplynových staniciach a pre ďalšie skvalitňovanie pôdy a zvyšovanie výnosov rastlinných komodít.

Záväzok: Farmári z Babičkinho dvora, a. s., sa zaväzujú, že do roku 2020 budú využívať na 100 % vedľajší produkt z chovu – trus, na obohatenie pôdy živinami a mikroelementmi a súčasne budú preferovať využitie trusu na získanie energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom bioplynových staníc, prípadne prostredníctvom inej technológie správajúcej sa priateľsky voči životnému prostrediu.

ČÍTAJ ĎALEJ